Pérez, Mario. 2022. «Definición De Unidades lingüísticas En Adolescentes Venezolanos De Petare Y Mariche: Definition of Linguistic Units in Venezuelan Teenagers from Petare and Mariche». Educación, Arte, Comunicación: Revista Académica E Investigativa 2 (11):44-54. https://doi.org/10.54753/eac.v2i11.1226.